ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
ผกก.สภ.แปลงยาว

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

เว็บไซต์ตำรวจ

กรมอุตุนิยมวิทยา

งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว


พ.ต.ต.ขจรศักดิ์ เถลิงพงษ์

ร.ต.ต.ธงชัย เกตุอุดม

ร.ต.ต.วสันต์ มณฑศก

ร.ต.อ.สง่า ปรัชญกุล

ร.ต.ต.ชาญชาย ชาวเวียง

ร.ต.ต.เกียงไกร สุปัญญา

ร.ต.อ.ฉันทวัฒน์ โคตรโยธา

ด.ต.เจริญ ศิริพงษ์

ร.ต.ต.สมบูรณ์ ใหญ่กลาง

ร.ต.ท.นิติเทพ นิราพันธ์

ด.ต.ก้องเกียรติ จันทะสาร

ด.ต.ณรงค์ จันทกูล

ร.ต.ท.นพดล ลีซ้าย

ด.ต.บุญรอด ขันอาสา

ด.ต.จงกล นพโสภณ

ร.ต.ท.ประยงค์ อยู่สาโก

ส.ต.ท.วุฒิพงษ์ สุวรรณวาสี

ด.ต.สมชาย จันเจ้า

ส.ต.อ.ธณวัฒน์ พัฒนเอกวงศ์