ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง
ผกก.สภ.แปลงยาว

ราคาน้ำมันวันนี้

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

เว็บไซต์ตำรวจ

กรมอุตุนิยมวิทยา

งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว


พ.ต.ท.วรรณกิจ บูรณ์เจริญ

ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ประเสริฐสังข์

ร.ต.ท.วิเชียร ขัดสี

ร.ต.ต.สมใจ หนูสี

ด.ต.เจตน์ สุมูลเวช

จ.ส.ต.สุรเชษฐ์ วนสันเทียะ

จ.ส.ต.บรรลุ พันธ์ดี

ส.ต.อ.ปรัชญา นาคเขียว

จราจร

จราจร

จราจร