ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
ผกก.สภ.แปลงยาว

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

เว็บไซต์ตำรวจ

กรมอุตุนิยมวิทยา

งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว


ร.ต.ท.วิเชียร ขัดสี

ร.ต.ต.สมใจ หนูสี

จ.ส.ต.บรรลุ พันธ์ดี

ด.ต.เจตน์ สุมูลเวช

จ.ส.ต.สุรเชษฐ์ วนสันเทียะ

ส.ต.ท.กฤษณะ ไทยสืบชาติ

ส.ต.อ.ปรัชญา นาคเขียว

ส.ต.ท.ธีระพล หอมจำปา