ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
ผกก.สภ.แปลงยาว

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

เว็บไซต์ตำรวจ

กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลอาคารสถานที่

ผู้เข้าชม 752

ข้อมูลอาคารสถานที่
              
5.1.1  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ       2   หลัง                      
               5.1.2  บ้านพักหัวหน้าสถานีตำรวจ       1   หลัง
               5.1.3  บ้านพักระดับ สารวัตร              1  หลัง
               5.1.4   บ้านพักระดับ รอง สารวัตร       3  หลัง
               5.1.5  บ้านพักระดับชั้นประทวน ( เรือนแถว )    4  หลัง                                                           
หมายเหตุ : (เรือนแถวชั้นประทวน   จำนวน  40   ห้อง)