ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
ผกก.สภ.แปลงยาว

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

เว็บไซต์ตำรวจ

กรมอุตุนิยมวิทยา

ประวัติสถานีตำรวจ

ผู้เข้าชม 829
ประวัติสถานีตำรวจ
        สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว เดิมเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลแปลงยาว อยู่ในปกครองและการบังคับบัญชาของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคล้า ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2521 กระทรวงมหาดไทยประกาศให้พื้นที่ ตำบลแปลงยาว ตำบลวังเย็น และตำบลหัวสำโรง จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอแปลงยาว จึงเลื่อนฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอแปลงยาว โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเลื่อนฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2528 ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสถานีฯตึก 3 ชั้น แล้วเสร็จเมื่อ 18 ธันวาคม 2552 ในปัจจุบัน ปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรแปลงยาว ตั้งอยู่เลขที่ 51/72 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น มีเนื้อที่จำนวน 25 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา อยู่ในศูนย์ราชการของอำเภอแปลงยาว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331